Revize okruhů s regulovanými látkami

- Provádíme revize chladích okruhů s chladivem nad 3kg.

- Přestavby chladících zařízení na ekologické chladivo.

- Registrace evidenčních knih zařízení s chladivem.