Oblast chladící a klimatizační techniky

06.05.2012 15:56

Použití chladiv Isceon jako náhrady za chladivo R22 od 1.1.2010.
Podle zákona na Ochranu ovzduší 483/2008 a Narízení 2037/2002/EU je zakázáno od
1.1.2010 použití nového chladiva R22 a všech smesí, obsahujících chladivo R22 v chladících
a klimatizacních zarízeních a v tepelných cerpadlech.
Zákaz se týká chladiv R22, R401A, R402A, R402B, R408A, R409A a dalších. Jako náhradu
lze použít chladiva Isceon podle níže uvedené tabulky.
Druh Isceonu Náhrada za chladiva
R417A= Isceon 59 R 22 u klimatizací s výkonem do 15 kW
R422D= Isceon 29 Univerzální náhrada za R22 vc. chladicu vody
R422A= Isceon 79 Náhrada za R502, R402A,R408A
R437A= Isceon 49 Plus Náhrada za R12, R401A,R409A
Ruzná chladiva nesmí být nikdy míchána dohromady. Puvodní chladivo musí být z okruhu
odsáto a teprve potom nahrazeno novým chladivem.